Zonnepanelen voor sportverenigingen

Ook als sportvereniging kunt u aanzienlijk besparen op uw elektriciteitsrekening. Vanzelfsprekend geldt voor sportverenigingen met een aansluiting met een capaciteit van maximaal 3 x 80A dat de overdag opgewekte elektriciteit kan worden gesaldeerd met het verbruik 's-avonds voor bijvoorbeeld de baan- of veldverlichting.

Belangrijk voor u te weten is dat vanaf 2016 de overheid ook meehelpt met de financiering van de zonnepanelen: de hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.

Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

U kunt deze subsidie vanaf 4 januari 2016 kunt aanvragen. Er is in 2016 een totaal subsidiebudget van € 6 miljoen beschikbaar.

Hulp nodig bij de aanvraag van deze subsidie: neem u gerust contact contact met ons op!