Storingen & Vragen

Indien u bij ons een zonnestroominstallatie heeft aangeschaft, kunt u in de toekomst geconfronteerd worden met een vraag of storing. Hieronder kunt u lezen op welke wijze u hiermee kunt omgaan.

Heeft u een vraag?

Vragen kunnen we enkel in behandeling nemen indien u bij ons een servicecontract heeft.
Deze vragen kunnen we ook enkel schriftelijk in behandeling nemen. Stuurt u in dat geval een e-mail aan info@spaarmetdezon.nl.
Vermeldt u in de e-mail duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer alsmede uw vraag. Formuleert u uw vraag zo duidelijk en volledig mogelijk. Voegt u aan de
e-mail ter ondersteuning ev. foto’s toe van documenten en/of schermafdrukken.

Heeft u een vraag over uw energienota of teruglevering van elektriciteit aan het net?

Klik dan hier voor verdere uitleg.

Heeft u een storing?

De kans op een storing in uw zonnestroominstallatie is klein
maar kan natuurlijk voorkomen. Hieronder treft u een overzicht van mogelijke
storingen met de handelwijze.

1.  De monitoring van uw zonnestroominstallatie werkt niet meer….
Indien uw zonnestroominstallatie wel elektriciteit produceert maar deze
productie  in de monitoring niet zichtbaar is, dan is vermoedelijk de
internetverbinding tussen uw omvormer en de monitoring server van de fabrikant
verbroken. Dit kan een aantal oorzaken hebben:

a.  Uw internetverbinding thuis werkt niet meer…

In dit geval dient u contact op te nemen met uw internetprovider om dit te laten herstellen!

 b.  De koppeling tussen uw omvormer en uw router werkt niet meer…

De verschillende typen/merken omvormers maken gebruik van verschillende wijzen van
koppeling tussen de omvormer en de router:

 i.    Enkelfasige omvormers van Omnik, GoodWe, Samil:

Deze omvormers maken gebruik van een Wifi koppeling.  In het display van de omvormer
kunt u raadplegen welk IP-adres de router heeft toebedeeld aan de omvormer. Dit
adres heeft de vorm van 4 getallen tussen 0 en 255, gescheiden door puntjes,
bijvoorbeeld 192.168.1.12. Indien in het display het IP-adres 0.0.0.0
afleesbaar is, dan is inderdaad de verbinding verbroken.

Indien u bent overgeschakeld op een nieuwe internetprovider of indien u het
WIFI wachtwoord of de SSID heeft aangepast, dan is de verbinding tussen uw
omvormer en de router met zekerheid verbroken.

In de handleiding van uw omvormer kunt u nalezen op welke wijze u de
verbinding kunt herstellen. Hieronder treft u een aantal van deze handleidingen
aan.

Omnik

GoodWe

Samil TL-D

Samil TL

Solis

ii.    3-fasige omvormers van Omnik, GoodWe en Samil:

3-fasige omvormers van bovengenoemde merken beschikken over een kabelverbinding tussen
omvormer en router. Indien de koppeling is verbroken, zal er
hoogstwaarschijnlijk zijn van kabelbreuk. U dient de kabel te vervangen.

iii.    Omvormers van het merk Solis:

Omvormers voor het merk Solis hebben naar keuze een WIFI of kabelverbinding met de
router. Indien het een WIFI verbinding betreft, handelt u dan als onder (i).
Indien het een kabelverbinding betreft, handelt u dan als onder (ii).

 iv.    Omvormers van het merk SolarEdge:

Raadpleegt u deze handleiding voor het oplossen van deze storing.

Een verbroken verbinding tussen uw omvormer en het internet is
geen defect in uw omvormer en valt dan ook buiten de garantie op uw zonnestroominstallatie.
Indien u zelf niet in staat bent om de verbinding te herstellen, kunnen we een
productspecialist bij u langs sturen. Echter zullen we u hiervoor kosten in
rekening moeten brengen.

2. U beschikt over een SolarEdge omvormersysteem en u vermoedt dat één of meerdere zonnepanelen
onvoldoende opbrengst genereren…

U kunt in het ‘Layout’ overzicht in de monitoring portaal van SolarEdge de
individuele opbrengst van uw panelen volgen. Tussen de opbrengsten van de
individuele panelen zitten altijd kleine verschillen tot 10% toe indien er geen
sprake is van schaduwval op panelen. Indien er gedurende de dag schaduw op één
of meerdere panelen valt, kunnen de verschillen zelfs groter zijn. Dit is
volkomen normaal en wijst niet op een defect.

De verschillen worden veroorzaakt door diverse factoren, zoals schaduwval,
temperatuurverschillen, een verschillende oriëntatie t.o.v. van de zon, en
vervuiling. Deze verschillen zijn doorgaans goed te verklaren.

In zeldzame gevallen kan er een zonnepaneel of een PowerOptimizer defect zijn.
Dit uit zich dan doordat een zonnepaneel in de monitoring vanaf een gegeven
moment helemaal geen opbrengst meer genereert (defecte PowerOptimizer) of structureel
minimaal 30% minder presteert (defecte bypass diode in het zonnepaneel). In
beide gevallen kunt u aanspraak maken op fabrieksgarantie op het geleverde
product. Stuurt u ons in dat geval een e-mail naar info@spaarmetdezon.nl. Vermeldt u in de
e-mail duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer alsmede uw constatering.
Formuleert u deze zo duidelijk en volledig mogelijk. Voegt u aan de e-mail ter
ondersteuning schermafdrukken bij waaruit het defect blijkt.

3. U vermoedt dat uw zonnestroominstallatie als geheel onvoldoende opbrengt…

De opbrengst van de zonnestroominstallatie kan pas goed worden beoordeeld na
een looptijd van minimaal één jaar. Het tussentijds beoordelen van de opbrengst
is praktisch niet mogelijk in verband met de grote fluctuaties in de
weersomstandigheden.

Na één jaar kunt u de totale opbrengst van uw zonnestroominstallatie over de 12
laatste maanden als volgt beoordelen:

a. Berekent u als eerste het WattPiek vermogen van uw installatie. Dat is het aantal
panelen vermenigvuldigd met het WattPiek vermogen per paneel. Heeft u
bijvoorbeeld 10 panelen van 260Wp, dan is het totale vermogen van de
installatie 2600 Wp.

b. De opbrengst van uw zonnestroominstallatie dient nu tussen de 70% en 95% van het WattPiek vermogen van uw installatie te zijn, uitgedrukt in kWh. Het toegepaste percentage is afhankelijk van de oriëntatie van de zonnepanelen ten opzichte van de zon. Liggen de zonnepanelen pal op het zuiden onder een hellingshoek van 35 graden, dan kunt u uitgaan van 95%. Liggen de zonnepanelen op het westen, dan dient u uit te gaan van 75%. Een hellingshoek groter of kleiner dan 35 graden leidt ook tot een lager percentage. Stel uw zonnepanelen liggen pal op het zuiden onder een hellingshoek van 35 graden, dan dient de opbrengst in het rekenvoorbeeld dus ongeveer 95% x 2600 kWh = 2470 kWh te zijn.

Let wel, per jaar kan dit afwijken, zowel naar boven als beneden, afhankelijk
van het aantal zonne-uren in dat jaar. Verschillen van 5% naar boven en beneden
zijn normaal.

Heeft u overdag schaduw op het dak, ook dan zal de opbrengst in de praktijk lager
zijn.

Indien de opbrengst van uw zonnepanelen afwijkt van de opbrengst conform de
berekeningswijze hierboven, stuurt u dan een e-mail naar info@spaarmetdezon.nl. Vermeldt u in de
e-mail duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer alsmede uw constatering.
Formuleert u deze zo duidelijk en volledig mogelijk. Voegt u aan de e-mail ter
ondersteuning uw berekening alsmede de schermafdrukken bij waaruit het de te
lage opbrengst blijkt.

Indien u ons onvolledige informatie toestuurt, kunnen we uw melding helaas niet
in behandeling nemen.

En dan nog dit: op uw omvormer en in de monitoring kunt u tevens het
momentane geleverde vermogen van uw zonnestroominstallatie aflezen. Dit
vermogen varieert met de zonne-instraling en andere factoren. Het maximale
vermogen van zonnestroominstallaties in Nederland ligt ook op mooie zonnige
dagen altijd onder het WattPiek vermogen van de installatie. Het WattPiek
vermogen is het vermogen dat de installatie levert onder genormaliseerde  omstandigheden
(zonne-installing = 1000W/m2 en een temperatuur van de zonnepanelen van 25 C.
Deze omstandigheden komen in Nederland helaas niet voor.

 4. Uw zonnestroominstallatie brengt helemaal niets meer op…

Dit kan diverse oorzaken hebben:

a. De zekering of aardlekschakelaar is afgeschakeld: schakelt u deze dan weer aan.
Indien de zekering/aardlekschakelaar met regelmaat afslaat, handelt u dan als
onder (5). 

b. De DC switch op uw omvormer is uitgeschakeld: schakelt u deze dan weer aan.

c. Er is wel degelijk opbrengst maar die is niet zichtbaar in de monitoring: dit is
te zien doordat de omvormer in het display wel degelijk opbrengst toont. Handelt
u in dit geval als onder (1).

d. Eén of meerdere stekkers van de PV kabels die van de zonnepanelen naar de omvormer lopen
zijn losgekoppeld van de omvormer: schakelt u in dat geval de DC switch uit en
koppel de stekkers wederom aan de omvormer. Schakelt u de DC switch weer aan.

LET OP: u dient deze kabels nooit los te koppelen! Dit levert een levensgevaarlijke
situatie op!

e. In andere gevallen: indien er geen sprake is van één van bovenstaande situaties,
dan is waarschijnlijk uw omvormer defect en kunt u aanspraak maken op
fabrieksgarantie. Stuurt u dan een e-mail naar info@spaarmetdezon.nl. Vermeldt u in de
e-mail duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer alsmede uw constatering.
Formuleert u deze zo duidelijk en volledig mogelijk. Voegt u aan de e-mail ter
ondersteuning foto’s van het display van de omvormer toe.

5. De zekering of aardlekschakelaar in de meterkast slaat met regelmaat uit…

Dit kan verschillende oorzaken hebben en hoeft geen defect te zijn aan de
zonnestroominstallatie.

a. Controleert u in eerste instantie of de zekering/aardlekschakelaar bij de omvormer hoort.
Indien dit niet het geval is, dient u een elektricien in te schakelen om het
euvel te verhelpen.

b. Indien het wel de zekering/aardlekschakelaar bij de omvormer hoort: incidenteel kan
dit voorkomen. Indien het regelmatig gebeurt (vaker dan eens per 2 maanden),
neemt u dan contact met ons op.  Stuurt u dan een e-mail naar info@spaarmetdezon.nl. Vermeldt u in de
e-mail duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer alsmede uw constatering.
Formuleert u deze zo duidelijk en volledig mogelijk. Voegt u aan de e-mail ter
ondersteuning de foto’s van het display van de omvormer toe, alsmede een foto
van uw groepenkast met de afgeslagen zekering/aardlekschakelaar. We zullen dan
verder onderzoeken wat hiervan de oorzaak is.

6. Uw omvormer toont een foutmelding…

Checkt u in de handleiding van uw omvormer de oorzaak van deze foutmelding en
handelt u deze af conform de handleiding. Indien de handleiding vermeldt
contact op te nemen met uw leverancier, stuurt u dan een e-mail naar info@spaarmetdezon.nl. Vermeldt u in de
e-mail duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer alsmede uw constatering.
Formuleert u deze zo duidelijk en volledig mogelijk. Voegt u aan de e-mail ter
ondersteuning de foto’s van het display van de omvormer toe (o.a. waarop de
foutmelding zichtbaar is). We zullen dan verder onderzoeken wat hiervan de
oorzaak is en hoe deze kan worden verholpen.

7. Het display van uw omvormer lijkt niet meer te werken…

Veel klassieke (string)omvormers schakelen af als het donker is. Het display
werkt dan niet. Ook een afgeschakelde zekering/aardlekschakelaar kan de oorzaak
zijn. In dit laatste geval handelt u dan als onder (5).

Indien uw display bij daglicht na indrukken van de toets op de omvormer nog
steeds niet werkt,  stuurt u dan een e-mail naar info@spaarmetdezon.nl. Vermeldt u in de
e-mail duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer alsmede uw constatering.
Formuleert u deze zo duidelijk en volledig mogelijk. We zullen dan verder
onderzoeken wat de oorzaak is en hoe deze kan worden verholpen.