”BTW: hartelijke dank”

Ik heb heden het BTW bedrag (€ XXX,-) over de aanschaf van de zonnestroominstallatie van de belastingdienst ontvangen. Alles gaat tot nu toe zoals ik mij de hele gang van zaken had voorgesteld. Hiervoor onze hartelijke dank!

H.G. te Nijkerk
22 januari 2015

Posted in Klanten over ons.

Leave a Reply